Κατηγορία : Βάσης Δεδομένων

Δημιουργήστε νέο χρήστη και βάση δεδομένων στον IspConfig3 Δημιουργία χρήστη βάσης δεδομένων Εδώ δημιουργείτε χρήστες βάσεων δεδομένων. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τη δημιουργία χρηστών βάσεων δεδομένων ανεξάρτητα από τη βάση δεδομένων σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν χρήστη βάσης δεδομένων για πολλές βάσεις δεδομένων εάν εσείς θέλετε να το κάνετε. • Client: Εδώ επιλέγετε τον πελάτη στον ..

Διαβάστε περισσότερα