Δημιουργήστε νέα DNS ζώνη στον IspConfig3

  DNS

Δημιουργήστε νέα DNS ζώνη στον IspConfig3

Σε αυτήν την καρτέλα καθορίζετε την εγγραφή SOA (Start Of Authority, αρχή της αρχής). Περιέχει έγκυρες πληροφορίες σχετικά με μια ζώνη DNS, συμπεριλαμβανομένου του κύριου διακομιστή ονόματος, του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαχειριστή τομέα, τον σειριακό αριθμό τομέα και διάφορους χρονομετρητές που σχετίζονται με την ανανέωση της ζώνης. Η φόρμα περιέχει τα ακόλουθα πεδία:

Client: Εδώ επιλέγετε τον πελάτη που κατέχει τη νέα ζώνη DNS. Εάν έχετε Reseller πακέτο.

Zone (SOA): Συμπληρώστε το domain για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τη ζώνη, π.χ. example.com. – λάβετε υπόψη ότι εκτός από τον Οδηγό DNS χρειάζεστε μια τελεία στο τέλος.

NS: Καθορίστε το όνομα nameserver του κύριου διακομιστή ονομάτων για τον τομέα, π.χ. ns1.somedomain.com . – και πάλι, απαιτείται τελική τελεία.

Email: Καθορίστε τη διεύθυνση email του διαχειριστή ζώνης. Αυτό πρέπει να προσδιοριστεί στο μορφή γραμματοκιβωτίου ως domain-name όπου ο χαρακτήρας @ αντικαθίσταται με τελεία, π.χ. zonemaster.somedomain.com. – και πάλι, χρειάζεται τελεία.

Refresh: Ο αριθμός των δευτερολέπτων μετά από τους οποίους οι διακομιστές ονομάτων slave θα πρέπει να ελέγξουν για να δουν εάν η ζώνη έχει αλλάξει. Εάν ο σειριακός αριθμός της ζώνης έχει αλλάξει, ο διακομιστής ονομάτων Slave ξεκινά μια μεταφορά ζώνης.

Retry: Αυτό καθορίζει τον αριθμό των δευτερολέπτων που πρέπει να περιμένει ένας διακομιστής ονομάτων Slave πριν προσπαθήσει ξανά εάν προσπαθεί να μεταφέρει αυτή τη ζώνη αλλά αποτυγχάνει.

Expire: Εάν για δευτερόλεπτα λήξης δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον κύριο διακομιστή, όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη ζώνη είναι ακυρωμένη στους δευτερεύοντες διακομιστές.

Allow zone transfers to these IPs (comma separated list): Αυτό το πεδίο μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες διευθύνσεις IP διαχωρισμένες με κόμματα. Αυτές οι διευθύνσεις IP θα μπορούν να συνδεθούν στον διακομιστή για τη μεταφορά της ζώνης. Εάν δεν έχει οριστεί IP, δεν επιτρέπεται η σύνδεση διακομιστή.

Also Notify: Αυτό το προαιρετικό πεδίο πρέπει να περιέχει μία ή περισσότερες διευθύνσεις IP διαχωρισμένες με κόμματα. Αυτές οι διευθύνσεις IP θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή μηνυμάτων ειδοποίησης σε επιπλέον όνοματα διακομιστόν. Η ειδοποίηση αποστέλλεται σε όλους τους διακομιστές ονομάτων που έχουν εγγραφές NS στη ζώνη.