Δημιουργήστε νέo Website στον IspConfig3

Δημιουργήστε νέo Website στον IspConfig3

Εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε και να επεξεργαστούμε / διαγράψουμε υπάρχοντες ιστότοπους. Για να δημιουργήσετε έναν νέο ιστότοπο, κάντε κλικ στο κουμπί Add new website.

Αυτό θα σας οδηγήσει Στην φόρμα Web Domain με τις καρτέλες Domain, Redirect, SSL, Statistics και Backup.

Εδώ δημιουργείται πραγματικά ο ιστότοπος. Εδώ καθορίζετε το όνομα του ιστότοπου, τον πελάτη ο οποίος κατέχει τον ιστότοπο, τη διεύθυνση IP, το όριο, τα χαρακτηριστικά (όπως PHP, CGI, SSL κ.λπ.) που ο ιστότοπος θα έχει, κλπ. Μπορείτε να κατοχυρώσετε ενα Domain name απο το Website μας.

Η φόρμα έχει τα ακόλουθα πεδία

Client: Εδώ επιλέγετε τον πελάτη που κατέχει τη νέα ιστοσελίδα. Αυτο το πεδίο εμφανίζετε εάν εχετε Reseller Hosting.

IPv4 – Address: Επιλέξτε τη διεύθυνση IPv4 στην οποία θα απαντήσει ο ιστότοπος. * σημαίνει όλες διαθέσιμες διευθύνσεις IP που διαθέτει ο server. Λάβετε υπόψη ότι ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε τις κατάλληλες DNS εγγραφές για τα domain σας, έτσι ώστε να δείχνουν τη σωστή διεύθυνση IP.

IPv6 – Address (προαιρετικά): Επιλέξτε τη διεύθυνση IPv6 στην οποία θα απαντήσει ο ιστότοπος.

Domain: Αυτός είναι ο κύριος τομέας του ιστότοπού σας, π.χ. example.com (χωρίς υποτομέα όπως www).

Harddisk Quota: Αυτό είναι το μέγιστο μέγεθος του χώρου στο δίσκο (σε MB) του server που είναι διαθέσιμο για την ιστοσελίδα σας. -1 σημαίνει απεριόριστο.

Traffic Quota: Αυτό είναι το μέγιστο το ποσό της κυκλοφορίας ανά μήνα (σε MB) που είναι διαθέσιμο για το ιστοσελίδα. -1 σημαίνει απεριόριστο.

Own Error-Documents: Επιτρέπει τον ορισμό των δικών σας σελίδων σφάλματος.

Auto-Subdomain: Εδώ μπορείτε να ορίσετε εάν δεν θέλετε αυτόματο υποτομέα για τον ιστότοπο σας (σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο μόνο χρησιμοποιώντας τον τομέα, π.χ. http://example.com), έναν αυτόματο υποτομέα www (μπορείτε στη συνέχεια να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας το http://example.com και http://www.example.com) ή έναν υποτομέα μπαλαντέρ (*.) που σημαίνει ότι μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστότοπο με οποιονδήποτε υποτομέα που δεν οδηγεί σε άλλο ιστότοπο.

SSL: Με αυτό το πλαίσιο ελέγχου μπορείτε να ενεργοποιήσετε το SSL για αυτόν τον ιστότοπο. Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορείτε να έχετε μόνο ένας ιστότοπος SSL ανά διεύθυνση IP και δεν είναι δυνατή η χρήση μπαλαντέρ (*) στο Πεδίο διεύθυνσης IP.

Let’s Encrypt SSL: Με αυτό το πλαίσιο ελέγχου η αυτόματη δημιουργία ενός δωρεάν Let’s Encrypt SSL πιστοποιητικού μπορεί να ενεργοποιηθεί. Η καρτέλα SSL αποκρύπτεται καθώς η πιστοποίηση SSL διαχειρίζεται πλήρως από την Let’s encrypt.

PHP: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε / ενεργοποιήσετε την PHP για αυτόν τον ιστότοπο εδώ. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την PHP, τοτε διατίθενται οι ακόλουθες πέντε λειτουργίες: Fast-CGI, CGI, Mod-PHP, SuPHP, PHP-FPMζ.