Δημιουργία νέας κατηγορίας

  WooCommerce

Δημιουργία νέας κατηγορίας προϊόντος

1)Μεταβείτε απο το μενού Προϊόντα > Κατηγορίες.
2)Εισαγάγετε ένα όνομα και το slug της νέα σας κατηγορίας. Το slug είναι ένα κείμενο που ακολουθεί μετα το domain σας ως μέρος του μόνιμου συνδέσμου που σας οδηγεί στο περιεχόμενό της κατηγορίας. Πχ. εάν το όνομα ειναι ‘Φούτερ’ και το slug ‘φούτερ’ τότε το link για την σελίδα της κατηγορίας σας θα ειναι: https://todomainsas.gr/φουτερ/